The Haggardly Nesting Transversus - P-P-P-Pick Up An Harpali.

fastighetsskötsel

Om man äger en eller flera fastigheter är fastighetsskötsel något man måste tänka på. Det är viktigt att lösa den frågan så att man kan lita på att den man anlitar också utför det jobb man förväntar sig, inom det tidsschema som sätts upp, och att allt är upp till den standard man har. Förr var det ganska vanligt med en eller flera fastighetsskötare som jobbade hel- eller deltid på ett ställe, som en permanent installation. Idag läggs det mesta ut på entreprenad och då gäller det ju att kommunikationen fungerar optimalt.